MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár HD 2017.09.28. 1-2 -rész
2017.09.28

képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.09.28. 2-rész

2017.09.28
Képviselő-testületi ülés Dombóvár HD 2017.09.28. 1-2 -rész

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
2017. szeptember 28-án tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

1. A Kiskonda-patak háttöltésével, valamint a 61-es úttal kapcsolatos problémák

2. Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

3. Tájékoztató Dombóvár lakosságának egészségügyi állapotáról, a város közegészségügyi-járványügyi helyzetéről, beszámoló a 2017. évi önkormányzati egészségfejlesztési program megvalósulásáról - Melléklet (beszámoló)

4. Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról - Melléklet (beszámoló)

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

6. Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó döntések

7. Férőhelybővítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében

8. Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2016. évi szakmai munkájáról

9. A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

10. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény tervezett installációjával kapcsolatos költségek felülvizsgálatának kezdeményezése

11. Tulajdonosi hozzájárulás a Dombó-Média Kft. nyomdai megrendeléséhez a 7200 közéleti lap vonatkozásában

12. Önkormányzati tulajdonba kerülő Farkas Attila Uszoda üzemeltetése

13. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

14. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

15. Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program 2016. évi beszámolója

16. Dombóvár Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához

18. A Szekszárdi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények, illetve a Szekszárdi Szakképzési Centrum feladatainak ellátását szolgáló vagyontárgyak vagyonkezelési szerződéseinek jóváhagyása

19. A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

20. Ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférési lehetőség biztosítása az újdombóvári városrészben

21. Tájékoztatás az üresen álló városi ipari létesítmények kihasználtsága érdekében tett intézkedésekről

22. Tinódi Ház karbantartási munkálatai

23. Fedezet biztosítása elhanyagolt ingatlanok előtti közterület rendbetételére

24. Kijelölt közterületi fasorok pótlása, zöldfelületek felújítása, fejlesztése

25. Arany János és Orbán Balázs szobor felállítása

26. Tájékoztatás a Hat vár hat rád program sikerességéről, a ténylegesen felmerülő kiadásokról

27. A Horvay utca járdaépítésének műszaki és pénzügyi szakmai megfelelőségi vizsgálata

28. Építési beruházások ajánlattevői listájának bővítése dombóvári vállalkozásokkal


Képviselői interpellációk

... képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.09.28. 2-rész /325

HÍREK id 4275
nézve 903

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár HD 2017.09.28. 1-2 -rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum