MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Készül a dombóvári Luca-szék
2008.12.12

A Luca-szék készítése,
2008. december
Bocz János fafaragó népi iparművész, faszobrász restaurátor munkája alapján

ülőlap: tölgy, 31 cm átmérőjű, 8 cm vastag
lábak: csertölgy,
akác,
kőris
összekötő rudak: bükk,
fekete dió,
szelíddió
csapok: 2 db fenyő, vörös- és luc
2 db hárs, aprólevelű, nagylevelű
1 db cseresznye
1 db gyertyán

"Vidékünkön az iparos legények készítették, és a hagyomány szerint december 13-tól, 13 napon keresztül ezt a 13 darabot kellett összeállítani, próbálgatni. Olyan erősnek kellett lennie, hogy ha ráállott egy férfiember,azt is kibírja. Aztán az éjféli misére a kabát alatt, darabjaiban lopta be a templomba a legény, aki aztán a karzatból vagy a templom hátuljából, az összerakott székre állva föntebbről meglátta rosszakaróját, kedvesének rontóját: a boszorkányt. Mákot is vitt a zsebébe, hogy amikor leszállt gyorsan a székről és azt futtában, de kinn a templomból, szétszedte, hogy még legyen egy kis ideje, a mákot szétszórta, amit a boszorkány vagy a többiek felszedegettek. Azért nem igen maradt fel sok helyen a Luca-széke,mert miután hazavitte a legény a széket, azt mielőbb tűzre vetette. Sikoltozott a sok apró fadarab s ha csend volt karácsony hajnalán, még a boszorkányok sikoltozása és nyöszörgése is hallatszott."
Bocz János (1947), dombóvári fafaragó tanító mesterei és azok elődeinek elbeszélése nyomán.
Képekért és a szövegért köszönet Kriston Vízi Józsefnek. Dombóvár, 2008. december 11.

HÍREK id 769
nézve 10566

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Készül a dombóvári Luca-szék

Készül a dombóvári Luca-szék

Készül a dombóvári Luca-szék

Készül a dombóvári Luca-szék

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum