MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.02.22.
2018.02.22

2018.02.22
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.02.22.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében
2018. február 22-én 9,00 órakor tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása a 2018. április 30-ig fennálló feladatellátási szerződés megszűnése utáni időszakra

3. 2018. évi civil támogatási keret felosztása

4. Önerő biztosítása a Dombóvári Futball Club számára TAO támogatás igénybe vételéhez

5. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról, továbbá a 2018. évi programtervezete

6. A Tinódi Ház kamerarendszerének fejlesztése és bővítése

7. Az önkormányzat által biztosított önként vállalt szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fenntartásának vizsgálata

8. Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény névváltoztatása

9. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogójának épületenergetikai fejlesztése és belsőépítészeti átalakítása, valamint a bejárati lépcsősor újraépítése

10. A Dombó-Média Kft. eszközbeszerzésének támogatása

11. A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

13. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, új tag választása a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba

14. Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

15. Közbeszerzési eljárás indítása ''Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése'' elnevezéssel

16. Kakasdombi ingatlanokkal kapcsolatos döntések

17. A Bajcsy-Zsilinszky utca végén található beépítetlen terület értékesítése

18. Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete

19. Kártérítési igény benyújtása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott és elutasításra került pályázatok előkészítése során keletkezett veszteség miatt

20. Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2017. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól

21. Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2017. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

22. Pályázati felhívás kiírása sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására - Pályázati felhívás - Pályázati adatlap

23. 2018. évi sporttámogatási keret felosztása

24. Dombóvár Város Önkormányzatának csatlakozása az újonnan megalakuló Dombóvári Kosárlabda Sportegyesülethez

25. ''Város Hete'' rendezvény programtervének és költségvetésének elfogadása

26. Tájékoztató a köztemetőkben található gyermeksírokról

27. Regionális Vasutas nap szervezéséhez helyszín biztosítása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

28. Tolna Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tagjainak megválasztása

29. Helyi elismerések odaítélése

HÍREK id 4333
nézve 752

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.02.22.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum