MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.09.27.
2018.09.27

2018.09.27
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.09.27.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. szeptember 27-én 16,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében kezdődő rendes ülésének
tárgyalt napirendi pontjai:
1. Tájékoztatás az idősellátáshoz kapcsolódó szociális szolgáltatások fenntartásának átadása iránti kezdeményezéssel összefüggő további döntések előkészítéséről

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. A DRV Zrt. beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról

4. A Dombóvári Focisuli Egyesület létesítményhasználatának engedélyezése az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintően

5. A Kapos-hegyháti Natúrpark teljes területét bemutató turisztikai térkép készítése

6. A Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány megszüntetésének kezdeményezése

7. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntések

8. A Nappali melegedő és Népkonyha áthelyezése

9. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelme a szakképzési tevékenység megszüntetése miatt felmerülő bérjellegű kiadások megtérítése iránt

10. Pályázat kiírása a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

11. Gazdaságélénkítő csomag elfogadása a dombóvári vállalkozások számára

12. A helyi közművelődési feladatokról szóló 41/2011. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

13. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

14. Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről

15. A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!
Beszámoló a közvilágítás korszerűsítésről

16. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához

17. Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázati kiírásra

18. "A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

19. A Teleki utca végén található volt vásártér fásítása


20. Képviselői interpellációk

HÍREK id 4401
nézve 585

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár  2018.09.27.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum