MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.11.29.
2018.11.29

2018.11.29
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.11.29.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 29-én 8,30 órakor a Városháza Ujváry-termében
kezdődő rendes ülésére tervezett napirendi pontjai:


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület emléktábla elhelyezési kezdeményezésének jóváhagyása

3. Kopjafa felállításának engedélyezése a felvidéki magyarok kitelepítésének 70. évfordulójára

4. A Lucza hegyi utcánál található rekultivált szemétlerakó hasznosítása

5. A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

6. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

7. A Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetésének ellátása 2019. január 1-jétől

8. A helyi közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet

9. Dombóvár város Településképi Arculati Kézikönyvének és az új településképi önkormányzati rendelet elfogadása

10. Szenes Hannáról elnevezendő tér kialakítása a Farkas Attila Uszodánál az újonnan nyíló Pataki Ferenc utca megfelelő csatlakozása érdekében

11. Idősek karácsonyi támogatása

12. Ingatlanhasználati szerződések meghosszabbítása

13. "A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja" című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlások

14. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

15. Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyongazdálkodási terve - Vagyongazdálkodási terv

16. Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása

17. Tájékoztató Dombóvár 2017. évi környezeti állapotáról

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

18. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjének megválasztása

19. Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

20. Döntés a "Dombóvár város helyi közútjainak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai" elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

21. Döntés a "Víziközmű fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadói feladatok ellátása" elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

HÍREK id 4423
nézve 285

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár  2018.11.29.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum