MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.12.20.
2018.12.20

2018.12.20
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.12.20.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. december 20-án 11,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében tartott rendes ülésének
tárgyalt napirendi pontjai:

1. A gunarasi városrész területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízott kinevezésének véleményezése

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

4. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

5. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2019. évben

6. A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

7. A Dombó-Média Kft. számítógépes informatikai rendszerének fejlesztése

8. A közművelődési feladatok ellátásához a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek a 2018. évre biztosított támogatás és tagi kölcsön összegének felülvizsgálata

9. A helyi közművelődési feladatokról szóló új önkormányzati rendelet, a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás felülvizsgálata

10. Dombóvár város új településképi rendeletének elfogadása

11. A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

12. Pályázat kiírása az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

13. Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2019. évi sportkeret terhére

14. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítményekkel kapcsolatos döntések

15. Beszámoló a Dombóvári Termelői Piac 2018. évi működéséről

16. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve

17. Az önkormányzat 2019. évi rendezvénynaptára

18. Dombóvár Város Önkormányzatának 2019-2022. évi stratégiai belső ellenőrzési terve és 2019. évi belső ellenőrzési terve

19. Új tag delegálása a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába


Képviselői interpellációk

HÍREK id 4433
nézve 304

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár  2018.12.20.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum