MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2019.01.31.
2019.01.31

2019.01.31
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2019.01.31.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. január 31-én 13,00 órakor
a Városháza Ujváry-termében kezdődő rendes ülésének
tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

2. A 2019. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása - Melléklet

3. A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről - Melléklet

4. A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2018. II. félévi munkájáról

5. A Nappali Melegedő és Népkonyha Szabadság utca 8. épületben történő elhelyezéséhez szükséges átalakítás, felújítás műszaki tartalmának és tervezett költségvetésének elfogadása

6. A helyi közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatos döntések

7. A „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedő-felületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés meghosszabbítása

8. A Radnóti utcai beépítetlen terület ebfuttatón kívüli részének hasznosítása

9. A Dombó-Land Kft. számára törzstőke emelés jóváhagyása

10. A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” című projekt kapcsán döntés önerő biztosításáról

11. Kakasdombi ingatlanok bontásával kapcsolatos döntések

12. Közterületek bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé Újdombóváron és Mászlonyban

13. Közbeszerzési eljárások indítása a hitelből megvalósuló beruházásokra

14. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) rendelet módosítása

15. Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló újabb kérelmek, a 2018. évi kezdeményezésekhez kapcsolódó döntések

16. ”Az illegális hulladéklerakók felszámolása” című felhívásra pályázat benyújtása

17. Forgalmi rend megváltoztatásának igényfelmérése a Báthori utcában

18. Pályázati felhívás jóváhagyása sportcélú vállalkozások támogatása céljából - 1. számú melléklet: Pályázati felhívás - 2. számú melléklet: Adatlap

19. A 2019. évi sporttámogatási keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása - Melléklet

20. A Farkas Attila Uszoda üzemeltetésének költségei, külön szerződésen alapuló igénybevételének feltételei

21. A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

22. A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2019. évi cafetéria-keretének meghatározása

23. A polgármester 2019. évi szabadságolási terve


Képviselői interpellációk


HÍREK id 4443
nézve 312

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2019.01.31.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum