MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2019.11.29.
2019.11.29

2019.11.29
Testületi ülés Dombóvár 2019.11.29.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2019. november 29-én 9,00 órakor a Városháza Ujváry Termében
tartandó rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekröl

2. Tájékoztató a dombóvári járás lakosságának egészségügyi állapotáról és Dombóvár közegészségügyi-járványügyi helyzetéröl

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása 2020. január 1-től

4. A közös önkormányzati hivatal létrehozásában való együttműködést érintö kezdeményezésekkel összefüggö döntések

5. A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokat érintö döntések

6. A Dombóvári Kutyás Egyesület által használt önkormányzati tulajdonú ingatlan további hasznosítása

7. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjának folytatása 2020-ban

8. A Tinódi Ház Közművelödési Nonprofit Kft. ügyvezetésének ellátása 2020. január 1-jétöl

9. A Dombó-Média Kft. végelszámolási eljárásával kapcsolatos döntések

10. A helyi adóztatással kapcsolatos döntések

11. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséröl szóló megállapodás elfogadása

12. Dombóvár Város Önkormányzatának a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban való részvételével összefüggő döntések

13. Többletfinanszírozás biztosítása a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak a Dombóvári ESZI fenntartásával összefüggő kiadásokra

14. Az önkormányzati közalapítványok alapító okiratának módosítása, kuratóriumi tagok választása

15. Tag delegálása a dombóvári székhelyű iskolák intézményi tanácsaiba

16. Folyószámlahitel igénybevétele 2020-ban

17. Az önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási terve

18. Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezése

19. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról, a főépítészi tapasztalatokról, valamint a településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv érvényesüléséről

20. Tájékoztató Dombóvár 2018. évi környezeti állapotáról

21. Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2019. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

22. Dombóvári tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

HÍREK id 4540
nézve 1025

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2019.11.29.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum